Вівторок, 20.11.2018, 20:38
Ви увійшли як Гость | Група "Гости"Вітаю Вас Гость | RSS

       Запорізька міська екологічна громадська організація

                             Діяльність НПО

Головна » Статті » Заходи НПО

ПРОПОЗИЦІЇ Робочої групи екологічних НУО м. Запоріжжя
1. ЩОДО ПОРЯДКУ ПІДГОТОВКИ ТА СТРУКТУРИ ОНОВЛЕНОЇ ПРОГРАМИ

В процесі підготовки доповнень до Програми, необхідно провести побіжну оцінку її виконання станом на 2007 рік і хоча б побіжний аналіз основних проблем впровадження. Такий звіт дозволить уникнути повторень і визначити найбільш ефективні пріоритетні заходи для оновленої Програми.

Необхідно доповнити кожний розділ Програми основними цілями (не більше 2х) і завданнями (не більше 5), до яких потім прив’язати заходи. Цілі і завдання повинні бути вимірювальні, і до них визначені індикатори виконання.

Необхідно додати нові розділи: 1) ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ; 2) УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩИХ РІШЕНЬ; 3) МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (можливо, 4) фінансові інструменти).

ЗАХОДИ мають включати також необхідні управлінські рішення, для чого окреме фінансування не потрібно.

Для подальшого моніторингу та щорічної оцінки виконання Програми пропонуємо створити міську міжвідомчу комісію з включенням представника від громадськості. Комісія має не тільки наглядати за виконанням і сприяти впровадженню Програми, але й відповідати за річний оціночний звіт та підготовку щорічних пропозицій з перегляду і вдосконалення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Потрібно додати положення про потенціал організацій громадянського суспільства, необхідність залучення громадськості до процесу прийняття рішень, що стосуються довкілля і розвиток співпраці з екологічними громадськими організаціями міста, в основу чого потрібно покласти розвиток системи інформування громадськості з екологічних проблем, поточної екологічної ситуації м. Запоріжжя та діяльності уповноважених органів влади з охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів.

Необхідно включити концептуальне положення про партнерство між державними та міськими структурами правління, управління та контролю, науковими та освітніми закладами, еколого-соціальними центрами і соцслужбами, асоціацією міст України, промисловцями, профспілками, громадськістю та громадськими організаціями, оскільки тільки в партнерстві можна вирішити тяжкі екологічні проблеми міста.

Необхідно зазначити важливість розвитку міжнародного співробітництва зі спорідненими структурами міст країн ЄС та США, міжнародними організаціями (наприклад, ICLEI – Міжнародна рада з місцевих екологічних ініціатив, членами якої є представники місцевої влади) та фінансовими інституціями. Потрібно розглянути питання приєднання до Хартії міст стійкого розвитку, прийняти відповідні рішення, розробити і прийняти відповідні стратегічні документи.


2. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА м. ЗАПОРІЖЖЯ (додати: кома УПРАВЛЯННЯ ЙОГО ОХОРОНОЮ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ)

Новий розділ 1.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ.

Проблема 1.

Населення не обізнане про ризики впливу забруднення повітря на здоров’я, а також як запобігти цьому впливу чи пом’якшити його наслідки. Населення не обізнане з усього спектру екологічних та медико-екологічних проблем міста, а також можливостей і перспектив щодо їх вирішення.

Необхідні заходи:

• за допомогою ЗМІ та у співпраці з громадськими організаціями необхідно підготувати і впровадити програму просвіти населення з питань промислового забруднення повітря та його наслідків для здоров’я, елементи комунікації можуть включати в себе домові та дворові дошки об’яв, а також засоби наружної реклами, включаючи білборди (категорія – соціальна реклама);
• підготувати і впровадити програму профілактики здоров’я населення та запобігання захворюваності, спричиненої забрудненням повітря (включаючи систему нагального інформування населення у випадках різких підвищень концентрацій шкідливих речовин в повітрі внаслідок аварійних викидів чи несприятливих метеорологічних умовах);
• підготувати і провести інформаційно-просвітницькі цільові кампанії, спрямовані на вирішення конкретних екологічних проблем (поводження з побутовими відходами, санітарно-екологічних проблем та проблем благоустрою, санітарної очистки міста та збереження зелених насаджень, утримання парків та рекреаційних зон тощо) за участю екологічних громадських організацій та всіх ЗМІ.

Проблема 2.

Громадськість та населення не отримують регулярної інформації щодо стану повітря, вод, грунтів, викидів і скидів, діяльності уповноважених органів з запобігання та знешкодження негативної дії забруднення на навколишнє середовище, а також щодо спричинених цим ризиків для здоров’я населення; фактор промислового забруднення повітря і пов’язані з ним ризики для здоров’я населення – пріоритет.

Необхідні заходи:

• практична реалізація системи екологічного моніторингу в м. Запоріжжя для отримання достовірних даних;
• регулярне надання промисловими підприємствами власної інформації про свої викиди і скиди, яка має бути доступною для громадськості;
• створення міжвідомчого інформаційно-учбового центру зі сталого розвитку м. Запоріжжя, діяльність якого буде включати збор і поширення інформації щодо екологічного стану м. Запоріжжя, його динаміки, а також щодо екологічних ризиків для здоров’я;
• вдосконалення роботи Оргуського центру;
• на першому етапі, призначення всіма гілками влади, включаючи управління екології міста, управління Мінприроди, Мінздорову, МНС, СЕС, відповідальних за комунікацію з громадянами з проблем екологічного забруднення і здоров’я;

Проблема 3.

Громадські екологічні організації також не володіють в необхідному для ефективної діяльності обсязі екологічною та медико-екологічною інформацією належної якості і достовірності, включаючи порядок надання, процедури, типи інформації відповідно установі чи відомству, відповідальних осіб, а також своєчасні (на ранній стадії) і доступні для вжитку повідомлення про заходи, засідання, проекти рішень, що готуються.

Необхідні заходи:

• Користуючись Законами України…, постановами КМУ… та Положенням Мін природи … розробити інструкцію щодо надання екологічної та медико-екологічної інформації громадянам та громадським організаціям, для представників влади і громадськості, яка має включати різні форми, як-то надання на письмовий запит, через засоби ІКТ, через спеціалізоване друковане масове видання, через контактну особу в середовищі громадськості, яка зможе ширше розповсюдити серед колег, тощо;

Новий розділ 2.

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩИХ РІШЕНЬ

Проблема 1.

Відсутня практика залучення широкої громадськості до процесу підготовки та прийняття рішень з екологічно значущих питань.

Необхідні заходи:

• проведення розширених спільних нарад, колегій та слухань з залученням ЗМІ з різних питань існуючих екологічних проблем;
• залучення громадськість до розробки та обговоренню екологічних планів і програм;
• проведення щорічних громадських слухань з виконання міських екологічних програм і проектів (у тому числі Програми виходу з екологічної кризи), а також з планування та використання екологічних коштів;
• створення постійно діючої громадської приймальні, де на ротаційних засадах забезпечено регулярний прийом громадян представниками різних гілок влади міста, що відповідають за охорону довкілля та охорону здоров’я;
• використання потенціалу місцевого самоврядування, залучення комітетів територіального самоврядування до виконання програм і проектів благоустрою дворів, кварталів та вулиць;
• проведення щорічних конкурсів проектів з благоустрою та поліпшення санітарно-екологічного стану територій мікрорайонів, кварталів та дворів міста.

Проблема 2.

Відсутні механізми, процедури, формати консультацій з громадськістю, правила співпраці не визначені.

Необхідні заходи:

• визначення механізму залучення громадськості до діяльності комісії міської ради з питань екології;
• визначення форматів і процедур проведення консультацій з громадськістю, а також порядку розгляду пропозицій від громадськості та інформування про їх врахування чи неврахування;
• підготовка інструкції щодо порядку залучення громадськості та громадських організацій до консультацій різного рівня щодо рішень різних гілок місцевої влади, які стосуються довкілля;
• підготовка за участі громадськості та затвердження добровільної угоди про співпрацю між міським екологічним управлінням та бажаючими громадськими екологічними організаціями.

Проблема 3.

Відсутня системна робота з розвитку потенціалу і підтримки діяльності екоНУО м. Запоріжжя з боку місцевої влади.

Необхідні заходи:

• підготовка і впровадження програми розвитку потенціалу екоНУО м. Запоріжжя;
• надання рівних можливостей НУО брати участь в конкурсі на отримання фінансування з міського екологічного фонду;
• включення до добровільної угоди про співпрацю відповідних положень щодо обов’язків сторін.

2.5. Екологічна освіта населення м. Запоріжжя

Екологічний світогляд необов’язково є опозиційним ринковим відносинам, він гармонізується з ними шляхом законодавчого впровадження економічних інструментів, які роблять дотримання норм екологічного законодавства та розвиток екологічного управління на підприємствах економічно вигідним.

Пропонуємо прибрати з тексту протиставляння завдань охорони навколишнього середовища і ринкових відносин, і переписати вступну частину обґрунтування необхідності впровадження екологічної освіти і просвіти.

Також, вже заплановані в програмі заходи практично не виконувалися, але не втратили своєї актуальності, тому їх потрібно переглянути та оновити терміни виконання.

Проблема 1.

Відсутність екологічної культури та еколого-правових знань у населення міста.

Необхідні заходи:

• розробити і проводити регулярно курс екологічних та еколого-правових лікнепів для мешканців міста, територіальних громад та ОСББ;
• у місті та області щорічно проводити екоосвітні заходи, конкурси, олімпіади, вікторини, екскурсії та експедиції, підтримувати територіальні, дитячі та молодіжні екологічні, натуралістичні і краєзнавчі організації (створити та розвивати мережу таких організацій). Щорічно проводити конкурси з вивчення екологічного стану, охорони та відновленню природних об’єктів: “Річка мого дитинства”, “Хортиця наша гордість”, “Мій двір – моя хата”, “Я виховюю своє дерево” тощо.

Проблема 2.

Відсутність знань щодо екологічних впливів, їх наслідків для довкілля та здоров’я, способів запобігання і зменшення впливів, власних екологічних прав у дітей та учбової молоді міста.

Необхідні заходи:

• запровадження в учбових закладах міста системи безперервної екологічної освіти для всіх вікових і професійних категорій, враховуючи важливість теми екологічних ризиків для здоров’я для м. Запоріжжя;
• розробити і впровадити стратегію розвитку екологічної освіти, просвіти і виховання в м. Запоріжжя;
• створення екологічної бібліотеки;
• створення учбово-методичного центру екологічної освіти і виховання, який в тому числі буде займатися організацією підготовки та перепідготовки викладачів та вихователів, а також методистів з екоосвіти;
• кожний навчальний та виховний заклад повинен мати свою екоосвітню та ековиховну програму, а також відповідального викладача чи вихователя (можливо ввести додаткові посади відповідних педагогів-організаторів);
• підтримка існуючої програмно-методичної, а також розробка та втілення нової бази з екологічної освіти та вихованню дітей та молоді.

Проблема 3.

Відсутність знань щодо екологічних вимог природоохоронного законодавства, сучасних вимог до екологічної складової політики розвитку, наслідків промислового забруднення для довкілля та здоров’я у держслужбовців та обраних представників місцевої влади, рішення яких впливають на довкілля (порушення Закону про охорону НС).

Необхідні заходи:

розробити навчальний курс післядипломної освіти, або скористатися можливостями ДЕІ Мін природи, і забезпечити навчання цієї категорії держслужбовців

Категорія: Заходи НПО | Додав: em (31.10.2007) | Автор: Громадські організації
Переглядів: 835
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Меню сайту
Форма входу

Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0